რეცენზია

მთავარი გვერდი

რეცენზიები ინგლისურად  | რეცენზიები რუსულად

1. პაატა ჩხეიძე. საით?
ჩვენი მწერლობა, 2 აპრილი, 2010.

2. პარმენ ლემონჯავა. გლობალური ეკონომიკური კრიზისის საფრთხის ეკონომიკის ზომბირების პრობლემები.
ეკონომიკა, No. 3-4, 2011. 3. ელგუჯა მექვაბიშვილი, თეიმურაზ ბერიძე. ”ნეკროეკონომიკის ზომბირება” - შექმნილია ახალი ეკონომიკური თეორია.
ეკონომიკა და ბიზნესი, No. 1, 2011.

4. ნოდარ ხადური, ნაზირა კაკულია. ქართული ეკონომიკური სკოლის საერთაშორისო აღიარება.
ეკონომიკა და ბიზნესი, No. 5, 2012.

5. ლაფერ-კენზიანური სინთეზი და მაკროეკონომიკური წონასწორობა. 
თსუ მეცნიერება, № 6, 2014.

6. სამაგიდო წიგნი საქართველოს ეკონომიკაზე.
სოციალური ეკონომიკა, № 3, 2015.

7. ეკონომიკსის ახლებური არატრადიციული ხედვა - გამოხმაურება.
გლობალიზაცია და ბიზნესი No. 9, 2020.

8. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სპეციალისტთა დასკვნები ტერმინ „მთლიან სამამულო პროდუქტთან“ დაკავშირებით.
ეკონომიკა და ბიზნესი, No. 5, 2020.